Thiết kế Nội thất quán karaoke - Công ty Dịch vụ thiết kế, xây dựng kiến trúc nhà An Cường

Tuvan.kientrucancuong@gmail.com

0908 988 869

Thiết kế phòng karaoke đẹp

 • Mã số CT: NTKR-0128
 • Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Anh Huy

Mẫu phòng karaoke đẹp

 • Mã số CT: NTKR-0120
 • Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Hữu Sơn

Mẫu phòng karaoke tân cổ điển đẹp

 • Mã số CT: NTKR-0178
 • Chủ đầu tư: Anh Thanh

Thiết kế phòng karaoke đẹp

 • Mã số CT: NTKR-0205
 • Chủ đầu tư: Chị Hậu

Thiết kế phòng karaoke chuyên nghiệp

 • Mã số CT: NTKR-0170
 • Chủ đầu tư: Ông Lê Đăng Việt

Thiết kế phòng karaoke gia đình anh Phú

 • Mã số CT: NTKR-2010
 • Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Văn Phú

Nội thất phòng karaoke gia đình

 • Mã số CT: NTKR-0150
 • Chủ đầu tư: Anh Lương Nhật Tân

Thiết kế phòng karaoke đơn giản

 • Mã số CT: NTKR-0190
 • Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Văn Tình

Nội thất phòng hát karaoke

 • Mã số CT: NTKR-0125
 • Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Văn Tính

Thiết kế phòng karaoke gia đình

 • Mã số CT: NTKR-0145
 • Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Văn Sang

Thiết kế phòng hát karaoke gia đình

 • Mã số CT: NTKR-0147
 • Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Văn Thịnh

Mẫu phòng karaoke đơn giản

 • Mã số CT: NTKR-0138
 • Chủ đầu tư: Ông Phan Viết Sơn

Copyright © 2019 KIENTRUCANCUONG.VN. All rights reserved - Design by 3B Việt Nam

Gọi ngay: 0908 988 869